• امروز : جمعه - ۳۱ شهریور - ۱۴۰۲
  • برابر با : Friday - 22 September - 2023

مترجم

16آوریل
شاهرخ مسکوب مردی بود که نه شاعر بود و نه نویسنده، بلکه نویسنده و عاشق زبان فارسی بود.

شاهرخ مسکوب مردی بود که نه شاعر بود و نه نویسنده، بلکه نویسنده و عاشق زبان فارسی بود.

در ادامه میتوانید مقاله فوق را مطالعه نمایید: به شایانوز شاهرخ مسکوب فکرش را بکن، اسمش را می دانی؟ بدون شک میدونی شاید به عنوان یک محقق، شاید به عنوان مترجم، شاید به عنوان نویسنده، و شاید به عنوان مردی که سعی در نشان دادن وقار و نزدیکی زبان فارسی داشت، مردی که می گوید: […]