به گزارش رکنا، در این مکالمه تلفنی رئیسی تاکید کرد: تصمیم گیری درباره آینده غزه در دست مردم آن است و دخالت آمریکا در این زمینه محکوم به شکست است. همکاری مشترک ایران و ترکیه می تواند الگوی تعامل کشورهای اسلامی باشد

رئیس جمهور گفت: مردم غزه از طریق حماس به عنوان دولت قانونی و قانونی برخاسته از آرای عمومی این منطقه باید در مورد آینده غزه تصمیم بگیرند و آمریکا حق مداخله و تصمیم گیری در مورد آن را ندارد. . مردم غزه و هر اقدامی که در این زمینه انجام دهند محکوم است.