به گزارش رکنا، میراث فرهنگی اصفهان روز یکشنبه با صدور اطلاعیه ای درباره این پل گفت: با توجه به نیاز شدید به مرمت اساسی پل از یک سو و همچنین گستردگی خشکسالی و احتمال فرورفتن پل ها. تاریخی و همچنین حذف مصالح ناهمگون به کار رفته در مرمت های گذشته و از سوی دیگر نیاز به ایزوله سازی عرشه پل، ساده سازی عرضه و حذف اضافات مرمت های غیر اصلی گذشته، ضمن جمع آوری سنگفرش. سنگ ها در لایه های زیرین با قیروگونی عایق کاری شده و سپس عملیات نصب سنگ فرش ها انجام می شود.

پل «شهرستان» یا «ج» یا «جسره حسین» قدیمی‌ترین پل اصفهان بر روی زاینده رود است و قدمت آن به سال ۱۳۹۰ برمی‌گردد. ساسانیان برمی گرداند

این پل از سال ۱۳۴۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

انتشار عکس هایی از این پل تاریخی اصفهان واکنش های متعددی را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشت.