به گزارش رکنا، اسماعیل رمضانی، معاون ارتباطات دفتر معاون اول رئيس جمهور در روز شنبه با انکار در ویدئوی منتشر شده با عنوان «بازدید خبرچین به اهواز و اعتراض مردمی» اعلام شد: محتوای این کلیپ مربوط به درگیری کارکنان آبفای خوزستان با رئیس این مجموعه است.

وی افزود: هفته گذشته فیلمی از درگیری کارکنان آبفای خوزستان با رئیس آنها منتشر شد. اول گفتند این مدیر از بستگان معاون اول است و مردم معترض هستند! حالا به دروغ همین کلیپ را با عنوان سفر محمد مخبر به اهواز و اعتراض مردمی منتشر می کنند!

آیرین