به گزارش رکنا و به نقل از جامعه روابط عمومی. در حال رشد قرمز کرمان، این حادثه ظهر امروز در معدن خاک کاشی در منطقه جوزم، منطقه دهج، شهرداری بابک رخ داد.

بر اساس این گزارش واژگون شدن شارژر باعث مرگ راننده آن شد و پس از اقدامات لازم جسد متوفی آزاد شد.

شهرستان بابک در ۲۴۰ کیلومتری شمال غربی مرکز استان کرمان قرار دارد.