به گزارش رکنا از خوزستان، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفیت هوای کشور، ساعت ۸ امروز (۷ آبان ماه) شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه گیری ذرات معلق با اندازه ۲٫۵ میکرون در پادادشهر اعلام شد. ایستگاه ۱۷۰ اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ایستگاه اهواز ۱۶۶، ایستگاه استانداری خوزستان در اهواز ۱۶۵، ایستگاه نیوساید اهواز ۱۶۴، پست برق اهواز شماره ۳ ۱۵۶، ایستگاه هندیجان ۱۶۰ و ۱۵۲ میکرومتر هوا در خیابان سوسننگارد. این شهرها در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» قرار داشتند.

بر اساس همین گزارش، در این مدت هوای اندیمشک و دزفول در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

همچنین بر اساس شاخص ذرات معلق ۲٫۵ میکرون، هوای هیچ یک از شهرهای خوزستان در وضعیت «قابل قبول» و «پاک» نبوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم می شود. بر اساس این تقسیم بندی، از صفر تا ۵۰ هوای پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۰ بالاتر از ۳۰۰ شرایط کیفیت هوا خطرناک است.