به گزارش رکنا از لرستان؛ فرهاد زویار روز دوشنبه در بازدید از هفتمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، شیلات، غذاهای دریایی و صنایع وابسته در دیدار با سید حسین حسینی رئیس سازمان شیلات ایران بر لزوم احداث مزارع پرورش آبزیان تاکید کرد. در استان

استاندار لرستان در این جلسه با توجه به توافق سه جانبه خاتم و شیلات ایران و استانداری لرستان مبنی بر احداث ۱۰ مجتمع تولید آبزیان با ظرفیت ۱۰ هزار تن در لرستان، خواستار تحقق اعتبارات ساخت این مجتمع شد. . از زیرساخت های این مجتمع ها در استان.

لرستان آبزی پروری را به عنوان یکی از زنجیره های ارزشی مهم در دستور کار قرار داده است

همچنین در ادامه این بازدید، محسن سوره تبار، معاون امور اقتصادی و هماهنگی توسعه منطقه ای وزیر کشور در بازدید از این نمایشگاه، بر اهمیت زنجیره ارزش به ویژه در حوزه آبزی پروری تاکید کرد و افزود: لرستان قرار داده است. آبزی پروری به عنوان یکی از زنجیره های مهم در دستور کار است و امیدواریم با تحقق این زنجیره ارزش نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد استان داشته باشیم.

مهدی زکی پور / لرستان