به گزارش رکنا، پس از مسدود شدن این صفحات، اکثر یا همه این پست ها حساب کاربری با حذف و انتشار تصویری که همزمان به عنوان نشریه و عکس پروفایل مورد استفاده قرار می گرفت، تاکید شد که «این صفحه به دستور مقام محترم قضایی و به منظور انتشار محتوای مجرمانه مسدود شده است».

در برخی از صفحات نیز تاکید شده است: “مدیر این صفحه تحت پیگرد قانونی قرار دارد.” این جلسات در حالی صورت می گیرد که اینستاگرام به عنوان یک شبکه اجتماعی شخص ثالث و با این توجیه که امکان نظارت بر محتوای آن وجود ندارد، تقریباً یک سال است که فیلتر شده است و بارها از کاربران خواسته شده است که آن را با پلتفرم های بومی جایگزین کنند.