به گزارش رکنا، احمد قیومی با تاکید بر توجه ویژه به الگوهای ایرانی-اسلامی در تهیه این طرح ها گفت: یکی از موضوعات اساسی در روستاها حفظ نمادهای ارزشمند و اصیل در کالبد روستایی و لزوم جلوگیری از تغییر سیما و منظر بومی بافت‌ روستاها است.

وی افزود: توجه به این نمادها و هویت‌ها بی‌شک از مصداق‌های اصلی تحقق برنامه‌های توسعه پایدار در روستاها است. در این راستا منشور معماری روستاها منطبق بر الگوهای ایرانی-اسلامی و جنبه‌های بومی، مذهبی، گردشگری ، توپوگرافی، اقلیمی، اجتماعی، هویت و مناسبات خاص هر روستا و با لحاظ ضوابط طرح هادی مربوطه تدوین خواهد شد.

فرماندار تهران تاکید کرد: در حال حاضر برنامه ریزی و مقدمات تهیه منشور معماری روستاها منطبق بر الگوهای ایرانی-اسلامی و ظرفیت های روستا در تهران فراهم شده است. در حقیقت این موضوع در معاونت عمرانی فرمانداری و با همکاری بخشداران، دهیاران و بنیاد مسکن در دست پیگیری و اقدام است.آیا این خبر مفید بود؟