به گزارش رکنا، رضا عبدی، مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان گفت: اعضای یک خانواده پنج نفره بر اثر استنشاق گاز در یکی از محله های زاهدان جان باختند.

وی افزود: در میان متوفیان پدر و مادر و ۳ فرزند از یک خانواده بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بر اساس گزارش پزشکی قانونی این حادثه بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن رخ داده است.