به گزارش رکنا، روزنامه کیهان در تاریخ ۱ آذر ۷۱ درباره این حادثه نوشت: دختری ۱۷ ساله که تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و قیچی جراحی او در شکم خود ماند، در اثر عفونت مرد. این دختر که علیا نام داشت و اهل میناب بود مدتی پیش به دلیل بیماری در شیراز تحت عمل جراحی قرار گرفت و در حین عمل جراحی قیچی در بدنش باقی ماند.

این دختر به همراه خانواده اش بی اطلاع از این اتفاق پس از ترخیص از بیمارستان به شهر خود بازگشتند. پس از عمل جراحی، درد شکم او فروکش نکرد و به جایی رسید که درد توری ایمنی عالیه را درنوردید. بنابراین تصمیم گرفتند او را نزد دکتر ببرند. به دلیل مشکوک بودن میزان درد و عفونتی که عالیه از آن رنج می برد، دکتر درخواست عکسبرداری کرد. سپس از معده علیا عکس گرفته شد، اما واکنش بسیار عجیب و غیر قابل باور بود.

پزشکان و خانواده عالیه هرگز باور نمی کردند که قیچی جراحی در شکم عالیه باقی مانده باشد. قیچی جراحی باقی مانده در شکم علت آن است عفونت متأسفانه به دلیل شدت عفونت، اقدامات درمانی برای این زن جوان مؤثر واقع نشد و پس از مدتی فوت کرد.