فریبا کوثری بازیگر کشورمان عکسی از تولدش منتشر کرد و در توضیح آن نوشت:

من به دنیا آمدم که تنهاترین موجودی باشم که جهان شناخته شده است، تنهاتر از ماه، تنهاتر از خورشید، دوست داشتنی ترین ها را دوست داشته باشم و به افراد اشتباه فرصت بدهم و چای بنوشم و فکر کنم و گفتار و رفتار مردم را تجربه کنم. من به دنیا آمدم که عاشق باشم و عاشق باشم و سفر کنم و ناگهان خسته می شوم و از هر چیزی که به دنیا آمده ام فرار می کنم تا انسانی را پیدا کنم که به دنیا آمدم…………..

فریبا کوثری

فریبا کوثری