یک عکس بسیار جالب از پری امیرحمزه در جوانی منتشر شد و چهره اش با الان کاملا متفاوت است.

پری امیرحمزه

رادیو برای من بهتر بود!

باز هم از امیرحمزه می پرسیم که دلش برای بازیگری در تلویزیون و رادیو تنگ شده است که می گوید: به هر حال من بازیگر بودم و هستم.

درست است که الان کار نمی کنم اما اسمم بازیگر است.

راستش دلم برایش تنگ نمی شود، اما بین رادیو و تلویزیون در رادیو خیلی احساس راحتی می کردم و هیچ مشکلی برای کار در آن نداشتم.

چون فقط متنی بود که به راحتی می خواندیم، سفرم خیلی راحت بود اما سال هاست در رادیو کار نمی کنم.

منبع: به اسمارتک نیوز