طی چند ساعت اخیر تصویری از ادل خواننده معروف با عنوان “ادل با پرچم فلسطین در کنسرت” در فضای مجازی دست به دست می شود که گویی این پرچم متعلق به کشور مکزیک است!

برخی از کاربران هنگام بازنشر این تصویر پرچم مکزیک را با پرچم فلسطین اشتباه گرفتند که در شبکه های اجتماعی جنجالی شد.

تبادل