در میان بازیگران زن ایرانی، برخی با ویژگی های خاص خود شناخته می شوند. مانند طناز طباطبایی که به دلیل انتخاب نقش هایش در سال های اخیر و سبک های خاص برای حضور در جامعه به عنوان خوش سلیقه ترین بازیگر فضای مجازی معروف شده و طرفداران زیادی هم دارد.

طناز طباطبایی

طناز طباطبایی

طناز طباطبایی

طناز طباطبایی

طناز طباطبایی

طناز طباطبایی