به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، امید یکی را نام ببرید در سیبری این نر است که سال هاست برای زمستان گذرانی از سیبری به فریدونکنار مهاجرت می کند. امید تنها بازمانده گروه وسترن است.

امروز یکی از دامداران سابق منطقه ازباران مازندران گزارش داد که احتمالا «امید» را در منطقه دیده است. این خبر در حالی از سوی این دامدار مطرح شده است که دوستداران محیط زیست نگران ورود دیرهنگام امید به ایران در سال جاری هستند.

البته لازم به ذکر است که پس از انتشار خبر این دامداری، پیگیری برای اطمینان از قطعیت این خبر و ورود امید به ایران آغاز شده است.