به گزارش رکنا، علی مولوی رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: در حالی که رانندگان ناوگان حمل و نقل مسافران اعم از اتوبوس های بین شهری و تاکسی های پرتردد مجبور به تردد مسافت های طولانی هستند، بنابراین رسیدگی به موضوع اطمینان از تردد مسافران بین شهری بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل پلیس راهور استان اصفهان دستور ویژه ای را صادر کرده است. موضوع کنترل ناوگان مسافربری عمومی.. در کار خود قرار داده است.

وی افزود: در این طرح بازرسان پلیس راه اصفهان با احتیاط اتوبوس مسافربری را مانند یک مسافر معمولی تا مقصد همراهی می کنند و پس از رسیدن به مقصد با معرفی خود به عنوان بازرس عاقل پلیس راهنمایی و رانندگی، تمامی تخلفات راننده را بررسی می کنند. با رانندگان متخلف طبق قوانین

مولوی بیان کرد: از آنجایی که با توجه به تردد مسافران، پیشگیری از تصادفات برای اتوبوس های مسافربری بسیار حائز اهمیت است، تخلفات رانندگان اتوبوس های بین شهری توسط ماموران پلیس راه در سراسر استان به صورت مشهود و نامحسوس رصد می شود و در موارد تخلف به ویژه رصد می شود. با کسانی که باعث بروز حوادث می شوند برخورد جدی خواهد شد.