به گزارش رکنا، رحیم خاکی گزارش داد: دو موز کهنه روستاهای شلمزار و کوشک زر واقع در شهرستان ساواجبلاغ در فهرست میراث طبیعی ملی کشور به ثبت رسید. این اقدام در راستای حفاظت و نگهداری از این ثروت ملی و طبیعی صورت گرفت.

وی گفت: امسال بایگانی پنج اثر تاریخی غیرمنقول البرز شامل انبار تپه شرقی و غربی در نظرآباد، خانه فاتح کرج، نهر مستوفی یا امیرکبیر در گرمدره که در گذشته عنوان کرج را تعیین می کردند. و تهران و سنگ نگاره های معروف آماده ثبت و ارسال است، دست نوشته ها ثبت شده و منتظر ثبت بقیه آثار هستیم.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز با اشاره به ارتباط تنگاتنگ میراث فرهنگی و گردشگری خاطرنشان کرد: شناخته شدن و شناخته شدن میراث فرهنگی یک منطقه به گسترش گردشگری و رونق اقتصاد این منطقه کمک می کند. توجه به این مقوله برای توسعه اقتصادی یک شهر بسیار مهم است.

منبع: ادامه مطلب