به گزارش رکنا، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در حال حاضر کشورهایی در آمریکای لاتین، اروپا و آسیا هواپیماهای خود را برای تعمیر به ایران می آورند یا موتور هواپیما را به کشورمان می فرستند.

انواع این هواپیماها بوئینگ و ایرباس هستند و ما در ایران آنها را تحت کنترل شدید قرار می دهیم.

مدت هاست که هیچ هواپیمای ایرانی برای تعمیر و نگهداری به خارج از کشور نمی رود.