تصویری متفاوت از رضا صادقی خواننده محبوب کشورمان را تماشا می کنید. رضا صادقی در سال ۱۳۹۰ با یک زن جوان ایرانی مقیم آلمان ازدواج کرد و یک سال بعد ازدواج کردند. حاصل ازدواج رضا صادقی دو دختر است. تیارا متولد فوریه ۲۰۱۲ و ویانا متولد ژوئن ۲۰۱۶٫

رضا صادقی