به گزارش خبرنگار تاریخ رکنا، محمود جوادی پور از پیشگامان هنر مدرن در ایران متولد ۱۲۹۹ است. فعالیت وی در زمینه های گرافیک چارت سازمانی، تصویر و چاپ دستی روی آن متمرکز شد و در دانشگاه نیز تدریس کرد. در سال ۱۳۲۲ به عنوان نقاش و چاپخانه در بانک ملی ایران شروع به کار کرد و اولین کارش چاپ رنگی او نیز در همان سال این کار را انجام داد. وی در سال ۱۳۹۱ درگذشت.

محمود جوادی پور

منبع: هاستان