• امروز : سه شنبه - ۴ مهر - ۱۴۰۲
  • برابر با : Tuesday - 26 September - 2023
4

بیانیه سازمان: فتح الله‌زاده باید تا ۱۹۵ میلیارد را مسترد کند/ هیئت مدیره و استقلال به‌زودی تغییر خواهد کرد.

  • کد خبر : 17548
  • 05 آوریل 2023 - 19:03

در بیانیه یک هیئت بازرسی مالی سازمان خصوصی سازی اعلام شده است، به‌زودی مجامع دو باشگاه استقلال پرسپولیس تشکیل می‌شود هیئت مدیره آنها تغییر می‌کند. به گزارش پرسپولیس و به نقل از سایت رسمی سازمان، به منظور بررسی موضوع چک‌های ادعایی آقای فتح‌الله‌زاده در فوتبال برتر روز دوشنبه ۱۴/۱۱/۱۱/۱۴، هیئت بازرسی بازرسی مالی سازمان خصوصی‌سازی، […]

در بیانیه یک هیئت بازرسی مالی سازمان خصوصی سازی اعلام شده است، به‌زودی مجامع دو باشگاه استقلال پرسپولیس تشکیل می‌شود هیئت مدیره آنها تغییر می‌کند.

به گزارش پرسپولیس و به نقل از سایت رسمی سازمان، به منظور بررسی موضوع چک‌های ادعایی آقای فتح‌الله‌زاده در فوتبال برتر روز دوشنبه ۱۴/۱۱/۱۱/۱۴، هیئت بازرسی بازرسی مالی سازمان خصوصی‌سازی، در ۱۴۰۲ ۱۴۰۲/۱ حدود هفت هفتم در باشگاه مستقر شد و اسناد مالی مرتبط را کرد که نتیجه این بررسی شرح زیر به اطلاع عموم مردم می‌رسد. لازم به ذکر است که سرخابی‌ها به شخصیت‌های خارج از منابع، روابط مالی از ضوابط و عرف از مدیران عامل و اعضای هیوت مدیره در گذشته، به ترتیبی که بعضی واحدهای مالی ذیحسابی هم اصلاً یا به طور کامل در جریان مناسبات و بعضی‌ها کامل می‌شوند. ناسالم را رقم زده است که ممکن است، برای یک بازیکن مشخص و یا، باشگاه باشگاه چند مرتبه اشکال اشکال مختلف، آن بدهی را را پرداخت کند.

اول – در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، چهار پیش از انتصاب نیاز به فتح‌الله‌زاده، فقره‌ها مربوط به سال‌های ۱۳۹۱ ۱۳۹۲، از سوی آقای رسول رسول نیازی (کارفرما آقای آقای فتح‌الله‌زاده فتح‌الله‌زاده فتح‌الله‌زاده فتح‌الله‌زاده فتح‌الله‌زاده فتح‌الله‌زاده فتح‌الله‌زاده فتح‌الله‌زاده فتح‌الله‌زاده فتح‌الله‌زاده فتح‌الله‌زاده). پس از ایشان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ به سمت، هیئت مدیره باشگاه استقلال تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱، بند ششجلسه، می‌کند که بابت هشتم فقره فقره (شش فقره چک چک چک دو چک چک) به شماره‌های، ۱۸۰۹۱۶، ۱۸۴۶۸۷، ۰۹۳۷، ۱۸۰۹۳۸۱۸۰۹۳۹، ۱۸۰۹۴۰ و ۸۸۷۴۳۷ جمعاً مبلغ یک میلیارد را جمع آوری می کند، به اختیاری می رسد که با پرداخت شش میلیارد تومان، این چک ها رفع رفع کنند. هیئت مدیره باشگاه تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۳، این را اصلاح کرد و صرفاً پنج پنج چک از این چک، جمعاً به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، اشاره می‌کند و می‌دارد که با آقای فتح الله‌زاده با طلبکاران طلبکاران پنج پنج تومان بابت. حساب پرداخت و این پنج میلیارد در دو مرحله، مرحله دو میلیارد تومان در ۱۴۰۱/۹/۱۳ و یک مرحله سه میلیارد تومان در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به آقای آقای نیازی پرداخت شده است. با توجه به تغییر رقم برگشتی برای تسویه در دو مصوبه مدیره‌الذکر از رقم فوق‌العاده تومان برای یک میلیارد تومان به رقم پنج میلیارد تومان برای ۵۰۰ میلیون میلیون چک برگشتی، هیچ‌گونه مشخصی برای محاسبه‌ی مقدار و پیامد ناشی از مبانی کارشناسی از سوی دیگر وجود ندارد. اعضای هیئت مدیره می‌باشد.

دوم – پنج فقره اشاره شده عبارتند از:
۱- شماره ۱۸۰۹۱۶ به تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در وجه آقا امسی امسی:
این چک در وجه آقای امیرحسین صادقی بابت فصل ۹۳-۹۲ صادر شده است. لکن اقرارنامه مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ آقای صادقی اعلام کرد که مزبور مفقود شده و همه خود را از باشگاه دریافت کرده اند هیچگونه ادعایی در این خصوص ندارد. به علاوه مزبور در شرکت دفاتر مالی (سند ۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳) ابطال و حساب بستانکاری ایشان خارج شده است.

۲- چک شماره ۱۸۰۹۳۷ تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱، شماره ۱۸۰۹۳۸ تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱، شماره ۱۸۰۹۳۹ به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ و شماره ۱۸۹۴۰ به تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ هر یک به مبلغ مبلغ. مبلغ مبلغ مبلغ مبلغ یک میلیون تومان (جمعاً به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان) در وجه آقای فرهاد مجیدی:
چک‌های مزبور بابت فصل ۹۲-۹۱ صادر شده و سند ۴۲۴ مورخ/۱۰/۱ در دیفاتر ثبت شده است)، اما چک‌های مزبور در سال ۱۳۹۲ از ایشان گرفته شده و طی سند ۵۹۴ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۱/۲۱ گرفته شده است. ابطال شده است. طی اقرارنامه ۱۴۰۱/۳/۱۷ آقای مجیدی اذعان همه مطالب فصول گذشته خود را از باشگاه استقلال کرده است. لازم به ذکر در ۱۳۹۲/۲/۸، ۱۳۹۲/۴/۱۷ و ۱۳۹۲/۱۲/۱ آقای جمعاً مبلغ ۳۰۰ تومان از حساب خود به آقای مجیدی پرداخت و همزمان با سند حسابداری ۷۱۴ و سند ۹۳۳ و سند ۴۹۷ از باشگاه بستانکار شده و در سال ۱۳۹۳ طلبه های خود را وصول کرده اند.

سوم – به جز فقره چک یاد شده، دو نمونه دیگر که در تصمیم گیری اولیه هیئت مدیره شده است، همچنین وضعیت داشته است، شماره در یکی از موارد دیگر چکی چکی به ۸۸۶۱۹۱ به ۲۵۰ تومان در وجه آقای حنیف حنیف حنیف ۹۲-۹۳ است. منتشر شده، اما در اسناد مالی باشگاه ثبت نشده است. آقای عمران‌زاده طی نامه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ اذعان کرده مطالبات خود از باشگاه را به کامل دریافت کرده و چک مزبور مزبور باید در همان زمان ابطال می‌شد. لازم به تصمیم گیری در هیئت مدیره باشگاه استقلال تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ است. در یکی دیگر از موارد به شماره ۱۸۴۶۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ به ۲۰۰ میلیون تومان بابت فصل ۹۳-۹۲ وجه آقای امیرحسین صادقی صادر شد که طی اقرار نامه مورخ مورخ ۱۳۹۷//۶ ایشان اعلام کردند و سند ابطال سند ابطال ابطال کردند. ابطال ابطال صادر شده است. لکن لاشه موصوف ابطال نگردیده و در ادعای آقای نیازی از باشگاه بیان شده است در تصمیم هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ باشگاه استقلال حکم به تسویه و رفع سوءاثر سوءاثر شده است.

چهارم – بررسی‌های گرفته‌شده این هیئت معطوف به تخلفات صورت درباره پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان آقای فتح‌الله‌زاده فتح‌الله‌زاده پنجه‌درصد فقره برگشتی (معادل معادل ۵۰۰ میلیون تومان تومان) می‌شود بدیهی بدیهی بررسی موارد مشابه این موارد،، تعداد آقایان بیشتر از بقیه است. دارد. بنابراین، مبلغ پنج میلیارد تومان هیچ وجه قانونی و آقای فتح‌الله‌زاده باید حداکثر تا شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۹، مبلغ این مبلغ را به باشگاه باشگاه مسترد پرداخت کند. مشخص شده است که سازمان خصوصی‌سازی موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح نیز پیگیری می‌کند.

پنجم – آقای فتح‌الله‌زده کردند که چک‌های بسیار دیگری نیز دارند بدیهی است، باشگاه باشگاه امانت‌دار باشد و اسناد مالی و چک چک نباید باعث استفاده از خارج از حسابداری حسابداری حسابداری باشگاه ایجاد باشگاه شود. دسته چک باشگاه در اختیار واحد مالی باشد و صادره باشگاه در وجه افراد مختلف معتبر هستند، باید مستند به سند حسابداری، صادر شده باشد. چک ابطال شده به هر دلیلی، هرگز نباید دست همه باشگاه باشگاه. بلکه باید فیزیک آن چک مخدوش شود و لاشه آن در سوابق حسابداری باشگاه باشگاه یگ. در غیر این صورت سالم می‌تواند بارها مستمسک دریافت کند و قرار گیرد.

ششم – این دو میراث مهم فرهنگی و ورزشی کشور هستند هواداران چند ده میلیونی می توانند با بورسی شدن این باشگاه، روند مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در این دو باشگاه باشگاهی آغاز شوند. سازمان خصوصی سازی در جهت حفظ و صیانت از هواداران و سهامداران با هیچ فرد و نهادی تعارف. انجمن انتخاب مدیر و اعضای هیئت مدیره باشگاه‌ها ورزش و جوانان باوده . باتوجه به ادامه و تقویت هیئت مدیره دو باشگاه منظر مالی، حقوق اقتصادی، با توجه به تفویض حقوق مالکانه دو باشگاه از سوی وزیر امور محترم اقتصادی و دارایی در تاریخ نهم ماه ۱۴۰۲ به سازمان خصوصی سازی، به‌زودی به‌زودی مجامع تشکیل می‌شود. تغییرات هیئت مدیره دو باشگاه انجام می شود. این گزارش هیئت بازرسی مالی خطاب به مردم به‌ویژه و سهامداران بود و در ادامه بررسی‌های آتی به‌صورت شفاف افکار عمومی خواهد رسید.

لینک کوتاه : https://smartech.news/?p=17548

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.