به گزارش خبرنگار تاریخ رکنا، «میرزا احمدخان» فرزند «محمد رحیم خان قاجار دولو» است. علاء الدوله امیر نظام» از بزرگان ایران در دربار ناصرالدین شاه بود.

پس از مرگ پدر به او لقب «علاء الدوله» دادند. وی از سن ۱۶ سالگی مباشر شاه یا به اصطلاح «مشاور خاص در حضور همایون» بود، رئیس اسب سواران طلایی کمر، مهدیه و منصور بود. در سال ۱۳۰۳ م. اچ.” امیر تومان و در سال ۱۳۱۳ ش. ح حاکم زنجان شد. وی همچنین در شیراز، استرآباد، کرمانشاه و سایر نقاط ایران حکومت می کرد و به وحشیگری و بی رحمی شهرت داشت. در سال ۱۳۲۳ هجری قمری که تهران حاکم بود، به دلیل جنگ روسیه و ژاپن قیمت شکر گران شد، یعنی از ۵ ریال به ۸ ریال رسید و کمیاب شد. «علا الدوله» جمعی از تاجران قند را به اداره دولتی فراخواند و پس از تعرض شدید با هر یک، آنها را به دار آویخت و این اقدام وی باعث تعطیلی بازار و تمرکز تجار در مسجد شاه شد. . و از اینجا زمزمه های عدالت خواهی آغاز شد که در نهایت به مشروطیت منتهی شد. در سال ۱۳۲۹ هجری شمسی که «آقای شوستر آمریکایی» رئیس خزانه داری ایران یا مشاور مالی اصلاحات مالی ایران در تهران بود، یکی از وظایف اصلی او جمع آوری مالیات های معوقه ای بود که نزد اکثر اعیان ایران باقی مانده بود. یکی از این مالکان بزرگ «علا الدوله» بود که آشکارا با قوانین مصوب مجلس شورای ملی و نیروهای دولتی و با حمایت سفارت روسیه و حمایت «صمصام السلطنه» نخست وزیر وقت مخالفت کرد. . در تهران با «آقای شوستر» که توطئه ای بود می جنگید. در نهم ذی الحجه سال ۱۳۲۹ هجری شمسی در جریان انقلاب تهران که به دلیل پایان اقتدار دولت روسیه بود، هنگامی که قصد سوار شدن بر ارابه خود را داشت، بر اثر اصابت گلوله مجاهدین در مقابل چشمانش کشته شد. خانه اش در لاله خیابان ززار.

علاء الدوله

منبع: هاستان