مونا کرمی متولد ۲۷ آذر ۱۳۶۹، اصالتا شمالی و گلستانی است. خانواده مونا کرمی متشکل از چهار نفر است و او یک برادر به نام مجید دارد.

مونا کرمی دوست دارد فوتبال تماشا کند، اما ورزش مورد علاقه او تنیس است. مونا یک خواننده مشتاق است و به ادبیات کلاسیک جهان علاقه مند است.

مونا کرمی