ثروتمند tetlo وی در کانال شخصی خود در یوتیوب نوشت: پلیس ترکیه حتی زمانی که در خانه نبودم به خانه من آمد. در رسانه های دیگر خبری مبنی بر «ورود پلیس ترکیه به پرونده خانه وحشت امیر تتلو» منتشر شده است.

چند دختر مدعی شدند که به خانه تتلو رفته اند و مورد آزار جنسی او قرار گرفته اند. امیدوارم پلیس ترکیه از نزدیک پیگیر ماجرا باشد و با جنایات این فرد برخورد کند.

tetlo

tetlo