بازی خواندن محاکمه جسد با حضور علیکا عبدالرزاقی و امین زنگدانی در سالن اجتماعات ایرانشهر برگزار شد. علیکا عبدالرزاقی در سن ۳۳ سالگی در تئاتر با امین زنگدانی ۴۰ ساله آشنا شد و در سال ۱۳۹۲ نامزد کردند و ازدواج کردند.

علیکا عبدالرزاقی