به گزارش خبرنگار تاریخ رکنا، دکتر مهدی محقق ، نویسنده ، مجتهد کپی کننده و محقق تاریخ طب اسلامی. ، مصحح و مفسر کتب ادبی، فلسفی و فقهی، استاد دانشگاه تهران و متولد ۱۳۰۸، مؤسس دایره المعارف تدفین و عضویت در هیئت امنای بنیاد دایره المعارف اسلامی است. محقق تا ۹ سالگی در دامغان بود و در سال ۱۳۱۷ وارد تهران شد و تحصیلات متوسطه را به پایان رساند. از سال ۱۳۲۳ تحصیلات حوزوی را آغاز کرد و برای بهره مندی از محضر اساتید بزرگوار به مشهد مقدس رفت و موفق به اخذ درجه اجتهاد از محضر آیت الله محمد حسین کاشف الغطاء و آیت الله محمد تقی خوانساری شد. وی دارای دکترای الهیات و زبان و ادبیات فارسی است.

برگرفته از کتاب فخرالدین فخرالدینی.

دکتر مهدی محقق

منبع: هاستان