به گزارش رکنا، رئیس جمهور پلیس دانش استان کرمان بیان کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان کرمانی مبنی بر پرداخت ۱۳۰ میلیون ریال وجه نقد و سکه به فردی که مدعی نفوذ در دستگاه قضایی بوده و قول انجام سریع وظایف خود را داده است؛ در این خصوص در صورت عدم رسیدگی به تخلفات در دستگاه قضایی اقدام به پرداخت ۱۳۰ میلیون ریال وجه نقد و سکه شده است. اما پس از دریافت این مبالغ متواری، موضوع در حلقه مبارزه با جعل و جعل از نزدیک بررسی می شود. کلاهبرداری آن را قرار داد.

سرهنگ میرراهبیبی ادامه داد: همزمان با رسیدگی به این پرونده، پلیس آگاهی محکوم کردن پنج شهروند دیگر به همین ترتیب توسط آنها کلاهبردار مشخص شد با بررسی های کارشناسی می توان کلاهبردار را که یکی از متهمان سابقه دار ارتکاب جرایم در زمینه جعل و کلاهبرداری بود دستگیر کرد.

وی افزود: متهمان در تحقیقات بعدی به دریافت ۳ میلیارد ریال از چند شهروند با وعده رسیدگی سریع به امور در مراحل قضایی اعتراف کردند.

این افسر پلیس با اشاره به معرفی و تحویل متهم به مرجع قضایی و ادامه نظارت برای احقاق حقوق مالباختگان، تاکید کرد: لازم است بدانید که اشخاص حقیقی و حقوقی توانایی انجام امور را ندارند. خارج از قانون و در صورت برخورد با افرادی که خود را افراد ذی نفوذ معرفی می کنند و مدعی انجام کار غیرقانونی می باشند، از پرداخت وجه و هرگونه اموال به آنها خودداری کرده و بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دهید.