به گزارش رکنا، بابایی مدیرعامل سازمان ایستگاه آتش نشانی کرمان گفت: ظهر امروز پس از تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ در خصوص این حادثه. آتش در یکی از انبارهای مواد غذایی در خیابان آسیا آباد شمالی بلافاصله اولین تیم از آتش نشانان به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه این حادثه به دلیل نگهداری حجم زیادی از مواد غذایی در کنار هم و رعایت نکردن نکات ایمنی رخ داد، افزود: با اعزام دو خودروی آتش نشانی و تلاش ۱۵ آتش نشان در نهایت آتش مهار شد.