به گزارش رکنا؛ مهدی خزایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه مازندران-غرب آتش وی در منطقه تنکابن گفت: جنگل های منطقه تله دوهزار تنکابن طعمه حریق شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه منطقه ای که پیش از این دچار حریق شده بود دوباره دچار حریق شد، افزود: در منطقه تله دوهزار تنکابن آتش سوزی رخ داد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه مازندران-غرب تصریح کرد: به محض اطلاع از آتش سوزی دو تیم به منطقه اعزام و منتظر بررسی های اولیه در این زمینه هستیم.

خزایی گفت: منطقه ای که در آتش سوخت، منطقه ای صخره ای است.